Bestuur

Alle bestuursleden van de VAWO zijn werkzaam in de academische wereld. De VAWO begrijpt dus tegen welke situaties werknemers in de wetenschap aan lopen. Als een vakbond door en voor mensen werkzaam in de academische wereld, komt de VAWO met concrete ideeën en oplossingen.
Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven leden die zichzelf graag even voorstellen.

Roel
Pieterman

Voorzitter

Aan de Erasmus School of Law ben ik hoofddocent rechtssociologie. Eerder heb ik mij bezig gehouden met de geschiedenis van de rechterlijke macht. Nu zijn mijn actuele thema’s ‘risico’, veiligheid en voorzorg’, leefstijlrisico’s, en ‘wetenschappelijke integriteit’.Ik ben al jaren lid van de VAWO. Wat mij destijds vooral aansprak was dat de VAWO een vakbond is van, voor en door wetenschappers. We leven in een hectische tijd waarin veel mensen overvraagd worden. Het reduceren van de werkdruk vind ik dan ook heel belangrijk. Daarnaast maak ik mij sterk voor het inrichten van een ombudsfunctie op universiteiten.

Arnoud
Lagendijk

Vice-voorzitter

Ik ben hoogleraar economische geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn werk gaat over de ruimtelijke verspreiding van innovatieve praktijken, bij bedrijven, regio's en alternatieve bewegingen.

Ik vind het belangrijk om een stevig tegenwicht te bieden tegen overmatige flexibilisering van contracten, en de toenemende rol van management en commercialisering. De fundamentele positie van de universiteit als instituut van vrij en onafhankelijk onderwijs en onderzoek staat in toenemende mate onder druk en daar kunnen we alleen in collectief verband wat aan doen.

Irawan
Sewandono

Secretaris

Ik ben universitair docent staats-en bestuursrecht aan de Open Universiteit. Mijn grote belangstelling gaat uit naar het snijvlak van het Europese en Nederlandse sociale recht. Bij de VAWO ben ik secretaris en namens de bond ben ik lid van het centraal bestuur van de CMHF. Mijn praktijkervaring met wetgeving en rechtspraak komt hier gelukkig extra goed van pas.

Individueel is de werknemer geen partij voor de werkgever. We hebben vakbonden nodig die een sterke positie hebben in het collectieve overleg met werkgevers. Voor betere arbeidsvoorwaarden en goede pensioenen. Daar maak ik mij sterk voor.

Mark
Cox

Penningmeester

Ooit afgestudeerd als natuurkundige heb ik een brede belangstelling voor zowel techniek als business. Dat is in mijn baan op de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik werk op het grensvlak tussen industrie en wetenschap, mooi gecombineerd.

De processen die plaatsvinden rondom ‘innovatie’ zijn dynamisch en altijd aan vernieuwing onderhevig. Hoewel mooi, kan het ook voor spanning zorgen. In die gevallen anticipeer ik graag op mogelijke scenario’s. Zowel binnen de VAWO als de TU/E zie je dat het combineren van het enthousiasme en de creativiteit van jonge talentvolle mensen met ervaren mensen verrassend vaak leidt tot successen en mooie stappen voorwaarts.

Wioletta
Ruszel

Ik ben universitair docent in toegepaste kansrekening bij de Technische Universiteit Delft. Naast mijn leertaken doe ik onderzoek met behulp van probabilistische modellen om kritische fenomenen van complexe systemen te bestuderen.

Bij de VAWO zet ik mij in voor gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Ik vind het belangrijk dat alle mensen zich welkom en veilig voelen op hun werkplek. Dit natuurlijk onafhankelijk van geslacht, afkomst of levensbeschouwing. Helaas zijn er nog te vaak misstanden. Dat is betreurenswaardig en een gemiste kans, want een diverse gemeenschap leidt tot innovatie en creativiteit.

Pieter
Wagenaar

Ik ben universitair docent aan de VU, bij de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie. Naast het geven van onderwijs doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het openbaar bestuur en het bestuur van de geschiedenis.

Veel van mijn nieuwe collega’s moeten genoegen nemen met een tijdelijke aanstelling. Ik zie hoe ze gebukt gaan onder de druk om te presteren en de noodzaak om binnen afzienbare tijd een nieuwe baan te verwerven. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Daarom zet ik mij in voor het terugdringen van tijdelijke aanstellingen en het tegengaan van werkdruk.

Marten
Van der meulen

Ik ben promovendus bij het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit en onderzoek de relaties tussen grammaticaal taaladvies en taalgebruik in 20e-eeuws Nederlands. Ook ben ik vicevoorzitter van Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en in die hoedanigheid bestuurslid bij de VAWO.

Promovendi krijgen vaak contracten met te weinig uren of een te korte loopduur. Daardoor komt het geregeld voor dat onderzoek in eigen tijd wordt gedaan. Dat moet wat mij betreft anders en dus wil ik mij het komende jaar sterk maken voor eerlijke contracten voor promovendi in het bijzonder en universitaire medewerkers in het algemeen.