Lokaal overleg

De VAWO is vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg van de werknemersorganisaties met
de werkgevers bij alle universiteiten en een aantal onderzoekinstellingen. Bij de universitair
medische centra is de VAWO vertegenwoordigd via de Sector Zorg van koepelorganisatie CMHF.

Wil je meer weten over wat de VAWO bij jouw universiteit of instelling doet, neem dan contact op met de lokaal vertegenwoordiger op jouw werkplek.

Marjolein
Hogenbirk

UvA

Dr. Marjolein Hogenbirk
M.Hogenbirk@uva.nl
020-5254843

Matthijs
Engelberts

UvA

Dr. Matthijs Engelberts
020-5254483

Pieter
Wagenaar

VU

Dr. Pieter Wagenaar
 020-5986918

Guus
Hommel

TUDelft

Ir. Guus Hommel
015-3692065

Anneroos
Dijkhuis

TU/e

Drs. Anneroos Dijkhuis
040-2474376

Nasser
Kalantar
-Nayestanaki

RUG

Dr. Kalantar-Nayestanaki
050-3636676

Nicole
van Os

Universiteit
Leiden

Dr. Nicole van Os
071-5272937

Kiri
Paramore

Universiteit
Leiden

Dr. Kiri Paramore
071-5271693

Carijn
Beumer

UM

Dr. Carijn Beumer
043-3882285

Ceren
Pekdemir

UM

C. Pekdemir
043-3882660

Marijtje
Jongsma

Radboud

Marijtje Jongsma
024-3616278

Arnoud
Lagendijk

Radboud

Arnoud Lagendijk
024-3616204/1925

Roel
Pieterman

EUR

Roel Pieterman
010-4081620

Giorgio
Touburg

EUR

Drs. Giorgio Touburg
010-4081738

Brigitte
Kroon

Tilburg
University

Drs. Brigitte Kroon
013-4662486

Floortje
Mols

Tilburg
University

Dr. Floortje Mols
013-4663482

Ahmed
Charifi

UTwente

mr. Ahmed Charifi
0345-534382

Ruud
Cox

UU

Ing. Ruud Cox
030-2534257

Joep
van den
Dikkenberg

UU

Ing. Joep van den Dikkenberg
06-20290214

Marlies
Bitter

OU

Dr. Marlies Bitter
045-5762636

WUR

Voor vragen en/of informatie
0345-534382

Gertjan
Postma

KNAW

Dr. Gerjan Postma
020-4628568