Partners

Samen staan we sterk. Daarom werkt de VAWO samen met verschillende organisaties in de wetenschap.

LNVH is een netwerk van ruim 800 vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke Universitair Hoofd Docenten. Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten in Nederland. Ze strijden voor gelijke vertegenwoordiging en gelijke behandeling van vrouwelijke wetenschappers.

Het Promovendi Netwerk Nederland is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi. Ze behartigen de belangen van alle promovendi in Nederland en bevorderen de kwaliteit van promotieonderzoek. PNN heeft een permanente zetel in het VAWO-bestuur.

PostdocNL is de landelijke belangenorganisatie voor en door postdocs. Het platform is opgericht om deze groep wetenschappers beter te kunnen vertegenwoordigen in de academische wereld.