Homeopathie is een pseudo-wetenschap die in de late jaren 1700 werd gecreëerd door Samuel Hahnemann, die een fervent aanhanger was van het vitalisme. Het geloof achter homeopathie is dat “gelijk geneest gelijk” en dat het verdunnen van stoffen hun potentie verhoogt. Er zijn echter geen wetenschappelijke studies die deze beweringen staven. Hoewel deze theorie keer op keer is weerlegd, blijft het een van de meest populaire vormen van alternatieve geneeskunde die vandaag de dag wordt beoefend. In deze blogbijdrage bespreken we hoe pseudowetenschap de gezondheid van mensen beïnvloedt en wat eraan gedaan kan worden om de verspreiding ervan over de hele wereld te stoppen.

Homeopathie is een geneeswijze waarbij natuurlijke producten worden gebruikt om het lichaam in staat te stellen zichzelf te genezen. Het is gebaseerd op het similia principe: als iets bepaalde symptomen veroorzaakt, dan kan het diezelfde symptomen genezen (Homeopathy dot com 2013). Echter – of homeopathische middelen echt werken is nooit wetenschappelijk bewezen omdat er zoveel mensen zijn die erin geloven. En dit maakt het meer een pseudowetenschap dan een echte op wetenschap gebaseerde geneeskunde met strenge criteria om de effectiviteit te bewijzen buiten anekdotisch bewijs alleen. Hieronder geven we zes belangrijke afbakeningspunten die bepalen of iets al dan niet als “wetenschap” kan worden beschouwd.

Falsifieerbaarheid

Wetenschapper en wetenschapsfilosoof Karl Popper was van mening dat het belangrijkste criterium voor een theorie om als legitiem te worden beschouwd, falsifieerbaarheid is. Hij creëerde deze term die betekent dat voorspellingen moeten worden getest of ze onjuist of waar zijn, hoewel er tot nu toe nooit tests zijn gedaan op homeopathie omdat niemand de moeite neemt! Toch gelooft driekwart van de Nederlandse bevolking nog steeds in haar geneeswijzen, ondanks het gebrek aan empirisch bewijs dat ze correct zijn (Homeopathie).

Immunisatiestrategie

Homeopathie is een pseudowetenschap. Dit betekent dat ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, veel mensen er nog steeds in geloven en de immunisatie strategie gebruiken – ze vinden altijd redenen wanneer dingen niet werken voor hen zodat hun geloof niet wordt geschokt (Berg 2013).

Herhaalbaar bewijs

Herhaalbaarheid is een cruciaal aspect om te bepalen of iets als wetenschap kan worden beschouwd. Herhaalbaar bewijs toont aan dat de uitkomst waarschijnlijk consistent zal blijven voor toekomstige tests, dus het is de moeite waard om meer onderzoek te doen naar homeopathie.

Causaal verband

Homeopathie is gebaseerd op het idee dat “gelijk geneest gelijk” Het is aangetoond dat het voor sommige mensen werkt, maar als het niet werkt, is er geen manier om wetenschappelijk te bewijzen waarom. Dit criterium maakt homeopathische middelen in veel opzichten zinloos, omdat u nooit kunt aantonen hoe ze uw symptomen daadwerkelijk helpen zonder een geschikt middel of een geschikte stof.

Dubbelblind testen

Dubbelblinde proeven zijn de beste methode om wetenschappelijk te onderzoeken of een geneesmiddel werkt. Bij homeopathische proeven is gebleken dat deze methode accuraat is, maar wanneer ze niet correct wordt uitgevoerd kan ze vals-positieve resultaten opleveren, zoals we zagen bij sommige studies over homeopathie en placebo-effecten (Berg).

Tot slot

Homeopathie is een pseudowetenschap, aldus de stelling. Aan de demarcatiecriteria van falsifieerbaarheid en het verzamelen van herhaalbaar bewijs wordt ook bij deze praktijk niet voldaan omdat er geen testen op zijn gedaan anders dan voor eenmalige doses of korte tijdsbestekken. Wat kenmerkt ook homeopathische middelen als vaccinaties? Ze worden beide ingeroepen door grote groepen die geloven dat hun werking zal helpen, ondanks het feit dat dergelijke overtuigingen nooit wetenschappelijk zijn gevalideerd (net als de manier waarop vaccins soms werken).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.