4 september 2017 – In 2016 is ca. 20% van het geleverde wetenschappelijke werk aan Nederlandse universiteiten niet uitbetaald. Bij elkaar opgeteld hebben universitaire werknemers naar schatting voor ruim € 295.000.000,- aan onbetaald werk verricht.

Uit recent onderzoek naar de werkdruk onder universitaire werknemers blijkt dat overwerken voor het wetenschappelijke personeel eerder regel dan uitzondering is. Mensen werken door in de avonduren, de weekenden en de vakanties. Daarnaast blijkt dat doorwerken tijdens ziekte normaal wordt gevonden en dat pauzes structureel worden overgeslagen door zowel het wetenschappelijke personeel als het ondersteunend- en beheerspersoneel.

Overwerk wordt niet uitbetaald aan het wetenschappelijke personeel, vakantiedagen dreigen na een jaar te vervallen en bij ziekte wordt zelden vervanging geregeld. Deze forse onderfinanciering gaat ten koste van het personeel. Er is met het oog op de taakstelling van de universiteiten duidelijk meer geld nodig en we leggen de verantwoordelijkheid daarvoor grotendeels bij het ministerie van OC&W. Daarnaast is het aan de universiteiten om te zorgen voor een gezond personeelsbeleid. Gezien de enorme werkdruk ligt daar ook een stevige taak voor universiteiten.

We hebben op basis van onderzoek geschat wat de waarde van het onbetaalde werk in 2016 was:

Overwerk

Op basis van het onderzoek werden de volgende uren (of meer) overgewerkt.

% / fte totaal     uur per week/jaar          aantal uren/jaar              x bruto uurloon (32,50)

16%       4238                      >16        /640       2.712.481                            € 88.259.056,93

19%       5033                      13           /520       2.617.121                            € 85.156.199,46

33%       8741                      8             /320       2.797.247                            € 91.017.152,46

Totaal onbetaald overwerk per jaar:                                                                                   € 264.432.408,85

 

Doorwerken tijdens de vakantie

Op basis van het onderzoek werd er veelvuldig doorgewerkt tijdens de vakantie.

% / fte totaal     uur per week/jaar          aantal uren/jaar              x bruto uurloon (32,50)

24%       6357                      3/24                      152.577                € 4.964.571,95

25%       6622                      7/56                      370.847               € 12.066.667,94

22%       5828                      10/80                    466.208              € 15.169.525,41

Totaal onbetaalde arbeid tijdens opgenomen vakantiedagen:                                               €   32.200.765,30

 

Totaal onbetaalde arbeid 2016:                                                                                              € 296.633.174,15

De VAWO is geschrokken van deze cijfers. VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma hoopt dat zowel de overheid als universiteiten nu eindelijk actie gaan ondernemen. “Als de universiteiten hun primaire taak – het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek – willen uitvoeren, moet er ook voldoende financiering tegenover staan.”

ACTIE OPENING ACADEMISCH JAAR TEGEN WERKDRUK

Vanmiddag (maandag 4 september) vanaf 12.30 uur voert de VAWO samen met het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL actie tegen de hoge werkdruk tijdens de opening van het Academisch Jaar in De Vereeniging in Nijmegen.