Uw rechten

De VAWO heeft gespecialiseerde juristen in dienst die VAWO-leden deskundig adviseren. Leden kunnen een beroep doen op de juristen vanaf zes maanden lidmaatschap, voor situaties die zich vanaf die tijd voordoen. De VAWO verleent advies over onder meer cao-zaken, het pensioen, uitkeringen, bij een meningsverschil met werkgever of leidinggevende en bij reorganisaties.

Op deze pagina’s vindt u allerlei informatie over regelingen die te maken hebben met uw (rechts)positie als werknemer bij een wetenschappelijke instelling. Ook staan hier voorbeelden van zaken die door de VAWO-juristen met succes zijn behandeld.

Opening van zaken

Klik hier voor een aantal voorbeelden van zaken die door de VAWO-juristen met succes zijn behandeld.

Stel, u bent het niet met uw leidinggevende eens over het resultaat van een functionerings- of beoordelingsgesprek. Of uw dienstverband voor bepaalde tijd wordt niet verlengd, terwijl het onderzoek wel doorloopt. Of u wordt overgeplaatst naar een andere afdeling en krijgt daar andere, minder interessante taken. In al deze gevallen kan de VAWO u adviseren en voor u bemiddelen, voordat er een conflict ontstaat tussen u en uw leidinggevende. Wij streven ernaar om conflicten en juridische procedures zoveel mogelijk te voorkomen. U staat ten opzichte van uw werkgever sterker als er een vakbond achter u staat.