Uw rechten

Als VAWO-lid kunt u advies op maat krijgen van onze gespecialiseerde juristen over cao-zaken, pensioen, uitkeringen enzovoort, maar ook bij een meningsverschil met uw werkgever of leidinggevende of een reorganisatie. De VAWO kan bemiddelend optreden en u bijstaan in juridische procedures.

Op deze pagina’s vindt u allerlei informatie over regelingen die te maken hebben met uw (rechts)positie als werknemer bij een wetenschappelijke instelling. Ook staan hier voorbeelden van zaken die door de VAWO-juristen met succes zijn behandeld.

Opening van zaken

Klik hier voor een aantal voorbeelden van zaken die door de VAWO-juristen met succes zijn behandeld.

Stel, u bent het niet met uw leidinggevende eens over het resultaat van een functionerings- of beoordelingsgesprek. Of uw dienstverband voor bepaalde tijd wordt niet verlengd, terwijl het onderzoek wel doorloopt. Of u wordt overgeplaatst naar een andere afdeling en krijgt daar andere, minder interessante taken. In al deze gevallen kan de VAWO u adviseren en voor u bemiddelen, voordat er een conflict ontstaat tussen u en uw leidinggevende. Wij streven ernaar om conflicten en juridische procedures zoveel mogelijk te voorkomen. U staat ten opzichte van uw werkgever sterker als er een vakbond achter u staat.