Alternatieve Nieuwjaarsredes

De Alternatieve Nieuwjaarsredes georganiseerd door de VAWO waren een succes. Zes sprekers gaven in Utrecht op 5 januari hun visie voor gezonde wetenschap in 2016. Alle redes boden handvatten om het komende jaar de wetenschap te verbeteren.

Eduard Schmidt van het PNN hield een pleidooi voor het behouden van talent van promovendi, zowel binnen als buiten de wetenschap. Linde de Nie van het ISO vindt dat de focus van universiteiten te veel op onderzoek ligt, waardoor de kwaliteit van docenten onder druk staat. Ze pleit voor herwaardering van het universitair onderwijs.

Journalist Casper Thomas (De Groene) blikte terug op de Maagdenhuisbezetting en wees op de noodzaak van discussie over de toekomst van de academie en het belang van kwaliteit boven kwantiteit. Hans Radder van Platform H.NU adviseerde alle medezeggenschapsraden om de begrotingen van universiteiten zonder meer af te keuren. Volgens hem ontbreekt het universiteiten aan een langetermijn visie.

‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend.’ Eens een grappige reclame, maar nu helaas te vaak realiteit volgens Sandra Beckerman, verbonden aan de RUG en SP-statenlid. Zij pleit voor het loskoppelen van het onderzoek en de opdrachtgever, zodat er eerlijke resultaten kunnen worden gepresenteerd. VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma ten slotte hield een pittig betoog over sekseongelijkheid. Een thema dat anno 2016 volop aandacht verdient.

Het bleef niet bij de redes, na een toost met alle sprekers en bezoekers werd er flink door gediscussieerd over gezonde wetenschap voor 2016.

10 Marijtje Jongsma

Jane in de universitaire jungle
Marijtje Jongsma
Lees de rede

Eduard Schmidt

Wij willen werk
Eduard Schmidt, PNN
Lees de rede

Linde de Nie

Meer geluk dan wijsheid
Linde de Nie, ISO
Lees de rede

Casper Thomas

Competente rebellen
Casper Thomas
Lees de rede

Sandra Beckerman

WC-eend wetenschap
Sandra Beckerman
Lees de rede

Hans Radder

Kortzichtig wetenschaps'beleid'
Hans Radder
Lees de rede

Terug