Opening Academisch Jaar 2017-2018

De blikken van de gasten voor de opening van het Academisch Jaar gingen dit jaar niet alleen opzij, maar ook omhoog. Dozen met leuzen als publicatiedruk, bureaucratie en valorisatie werden tot ver boven de hoofden opgestapeld. Hiermee lieten de VAWO, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL zien dat de werkdruk letterlijk te hoog is.

De actie was volgens Jongsma geslaagd. Toch hoopt ze dat het ministerie van OC&W en de universiteiten nu eindelijk actie gaan ondernemen om de werkdruk aan te pakken. “De taken en de financiering van de universiteiten moeten met elkaar in verhouding zijn en die verhouding is zoek. Er zijn meer studenten, meer bijkomende taken als verwerven onderzoekgeld en het invoeren van onderwijsvernieuwingen, maar er komt geen personeel bij, want daar is geen geld voor.”

Ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs was in Nijmegen aanwezig. PNN-bestuurslid Marten van der Meulen en Marijtje Jongsma overhandigden haar een cheque van ruim 295 miljoen euro dat het afgelopen jaar aan onbetaald werk is verricht. “De minister erkent dat er een probleem is en zegt dat de middelen uit het leenstelsel op termijn voor verlichting gaan zorgen. Dat gaan we nauwlettend in de gaten houden.” Zegt Van der Meulen. Jongsma geeft aan dat hiermee nog steeds niet de verantwoordelijkheid wordt genomen om de huidige werkzaamheden van een reële financiering te voorzien.

In de cao is afgesproken dat elke universiteit voor het einde van dit jaar met een plan van aanpak rondom werkdruk komt. De VAWO zal dat op de voet volgen.

Terug