Voorbeelden van zaken die door de VAWO-juristen met succes zijn behandeld

Procederen is niet altijd de beste oplossing

Reorganisaties

Verslechterde werkverhouding

Universitair docent speelbal in reorganisatie

Ontduiking flexwet door contract te verkorten niet toegestaan

WW-uitkering met terugwerkende kracht voor ex-beurspromovenda

Reputatie van docent in het geding

Herplaatsing kandidaat ten onrechte afgewezen

Nooit een vaste aanstelling als postdoc

Prof weg, baan weg?

Derdegeldstroom-financiering stopt, ontslag dreigt

Medisch specialiste alsnog onder Honoreringsregeling

Universiteit moet toezegging nakomen

Onwelwillend en intimiderend

Ben je langer dan zes maanden lid van de VAWO en heb je vragen over je rechtspositie,
neem dan contact met de VAWO.