Ware Opening Academisch Jaar 2019-2020

Samen met WOinActie, de FNV en LSVb organiseert de VAWO in september de ware opening van het Academisch Jaar.

Dat doen we uit protest tegen de voorgenomen verschuivingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het gaat om de voorgenomen verschuiving van ±100 miljoen euro naar bèta en techniek. Dit is desastreus voor alle algemene universiteiten, en vooral voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. Tegen deze plannen is vergeefs bezwaar gemaakt door studenten, wetenschappers, universiteitsbestuurders, vakbonden, de VSNU, de Jonge Akademie en de KNAW.

Ook zou het kabinet meer moeten investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, aangezien alle wetenschapsgebieden kampen met serieuze onderfinanciering.

Om effectief druk uit te oefenen op Den Haag is het van groot belang dat er zichtbaar protest is van studenten en staf. Dus doe mee en kom ook.

Een goede samenvatting van de maatregelen is hier te vinden.

Meer informatie over de actie volgt!

Bekijk de door VAWO georganiseerde acties van de voorgaande jaren tijdens de opening van het Academisch jaar.