Ware Opening Academisch Jaar succesvol

3 september 2019 - Terwijl minister Van Engelshoven van Onderwijs een straatje verderop in de Pieterskerk in Leiden haar beleid verdedigde, riep initiatiefnemer van WOinActie Rens Bod gisteren op het Gerecht in Leiden om haar aftreden. Ruim duizend wetenschappers, ondersteunend personeel, studenten en bestuurders die waren afgekomen op de Ware Opening van het Academisch Jaar beantwoorden deze oproep met gejuich en applaus.

De Ware Opening van het Academisch Jaar was door WOinActie, de FNV, LSVb en VAWO georganiseerd om opnieuw te laten zien dat investeringen en veranderingen noodzakelijk zijn. De minister stapelt bezuiniging op bezuiniging waardoor de extreem hoge werkdruk de afgelopen jaren alleen maar verder is toegenomen. Maar wat bij universiteitspersoneel vooral in het verkeerde keelgat is geschoten, is haar voornemen om niet te investeren, maar met geld tussen wetenschapsdisciplines te gaan schuiven. Alle sprekers hekelden deze verdeel en heerstactiek. Birgit Meyer namens alfa uitte het breed gedragen gevoel van onderkenning van alfa- en gamma-studies. Arne Smeets, één van de initiatiefnemers van ‘Petitie Bèta's tegen Van Rijn’, zei dat bèta’s geen ‘bloedgeld’ willen en Giselinde Kuipers van gamma benadrukte hoe juist de samenwerking tussen de disciplines leidt tot nieuwe wetenschappelijke doorbraken.

De organisatoren van de Ware Opening van het Academisch Jaar sloten zich hier volledig bij aan. LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten vertelde hoe studenten worden meegezogen in de ratrace die de wetenschap inmiddels is. Paul de Beer liet namens VAWO en FNV zien hoe marktwerking de universiteit onderuit haalt en Ingrid Robeyns van WOinActie gaf aan dat we moeten doorvechten. De geschiedenis heeft volgens haar laten zien dat door gezamenlijk in opstand te komen, er verandering plaatsvindt.

De VAWO is het daar volledig mee eens. Alleen al de geslaagde actie gisteren in Leiden met WOinActie, FNV en LSVb laat zien dat we samen veel sterker staan. Daarom gaan we door. Minister Van Engelshoven noemde in de NRC van 3 september haar beleid ‘quick en dirty’. De VAWO vindt het verbijsterend dat een minister zo meent haar beleid te moeten verdedigen. Ook blijft de VAWO erbij dat investeringen écht noodzakelijk zijn. Samen met andere partijen zal de vakbond zich daarvoor hard blijven maken.

Bekijk de door VAWO georganiseerde acties van de voorgaande jaren tijdens de opening van het Academisch jaar.