Wetenschapsbeleid

Tijdelijke aanstellingen, de verwevenheid van onderzoek en onderwijs, onderzoekfinanciering, er zijn genoeg onderwerpen waarvan de VAWO vindt dat verbetering noodzakelijk is. We praten erover met werkgevers en politici, en we werken samen met andere organisaties zoals PNN, PostdocNL en LNVH. Ook wordt de VAWO geregeld uitgenodigd om deel te nemen in een debat of om te spreken tijdens bijeenkomsten.

De belangrijkste standpunten van de VAWO zijn te vinden in onze beleidsnotitie.

Daarnaast verschijnen er met enige regelmaat factsheets die we ook in de media verspreiden.